Zaujímavosti

Zaujímalo vás niekedy, o čom hovoria vtáky? Znie odpočúvanie včiel zaujímavo? Chcete vedieť, čo si o vás vaša mačka skutočne myslí?

Výskumníci Yossi Yovel a Oded Rechavi z Fakulty zoológie, Wise Faculty of Life Sciences & Sagol School of Neuroscience,

Zaujímalo vás niekedy, o čom hovoria vtáky? Znie odpočúvanie včiel zaujímavo? Chcete vedieť, čo si o vás vaša mačka skutočne myslí?

Výskumníci Yossi Yovel a Oded Rechavi z Fakulty zoológie, Wise Faculty of Life Sciences & Sagol School of Neuroscience, Tel Aviv University, Izrael, sa pozreli na to, čo by bolo potrebné, aby AI pochopila komunikáciu so zvieratami.

V eseji „AI a výzva doktora Dolittleho“, publikovanej v Current Biology, tím skúma nuansy inteligencie zvierat, komunikácie a potenciál a obmedzenia schopností AI.

Výskumníci rámcujú komunikáciu so zvieratami ako „výzvu Doktora Dolittleho“ podľa populárnej série detských kníh s viacerými filmovými a animovanými adaptáciami. Vo fiktívnom príbehu sa doktor Dolittle učí porozumieť vtáčiemu jazyku západoafrickým papagájom menom Polynézia, ktorý je pohodlne dvojjazyčný a hovorí vtáčím aj ľudským jazykom angličtiny.

V príbehu Polynézia naznačuje, že zvieratá hovoria iným jazykom, pričom uvádza:

„Ak poviem: ‚Polly chce cracker‘, rozumiete mi. Ale počujte toto: Ka-ka oi-ee, fee-fee?“

„Dobrý milostivý!“ zvolal doktor. „Čo to znamená?“

„To znamená: ‚Je kaša ešte horúca?‘ — vo vtáčej reči.“

Výskumníci naznačujú, že bez ohľadu na schopnosti zvierat, ľudí alebo AI bude text a kontext komunikácie oveľa odlišný od pripisovania priameho významu zvukom, ako by sme mohli pripisovať zvukom iný ľudský jazyk. Na rozhovor so svetom zvierat bude potrebných viacero komunikačných faktorov a výskumníci identifikujú tri hlavné prekážky.

Prvým limitom je výzva rozlíšiť kontext komunikácie zvierat. Ľudia zaznamenávajú a napodobňujú komunikáciu zvierat už desaťročia a výskumníci bez pomoci AI dokázali na základe tejto techniky vyvolať reakcie rôznych zvierat.

Napríklad robotická žaba podobná samici priťahovala skutočné samce žiab na pokusy o párenie a rybí robot interagoval so živými rybami počas školského správania, čo ovplyvnilo ich pohyb.

Robotická včela bola schopná naverbovať skutočné včely, aby nasledovali pokyny „waggle dance“ a leteli na konkrétne miesto v poli. „Waggle dance“ je spôsob, akým včely zvyčajne navzájom sprostredkúvajú informácie o umiestnení potravy, podobne ako dávať pokyny iba gestami rúk.

Tieto príklady ukazujú potenciál umelých podnetov na vyvolanie reakcií a dokonca na oznamovanie informácií zvieratám v situáciách so špecifickým kontextom. Zatiaľ čo umelá inteligencia môže generovať komunikačné zvuky podobné zvieratám, je ťažšie určiť, či pristupujú k akémukoľvek kontextu nad rámec toho, že znejú povedome alebo zvieraco.

Zvieratá vykazujú širokú škálu správania a ich reakcie môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi, vrátane ich súčasného fyziologického stavu, sociálnej dynamiky a podmienok prostredia.

Rôzne druhy zvierat sa spoliehajú na rôzne zmyslové spôsoby komunikácie, ako je zvuk, chemické signály alebo reč tela. Izolácia špecifických reakcií súvisiacich s komunikáciou môže vyžadovať celý rad pozorovacích techník. Experimenty nemôžu trénovať zvieratá na vytváranie odpovedí, čo je bežná výskumná technika, pretože to zatvára okno do prirodzenej komunikácie a robí laboratórny tréning pozorovaní závislým.

Tretia identifikovaná prekážka zahŕňa komunikáciu zvierat so zameraním na obmedzený súbor kontextov, ako je poplach a dvorenie. Toto obmedzenie znižuje schopnosť komunikovať so zvieratami o širokej škále tém alebo kontextov, čo potenciálne obmedzuje rozsah medzidruhovej komunikácie.

Autor: Stanislav M., zdroj: Psych.org, Titulný obrázok: Pixabay.com/99mimimi

O Autorovi

admin

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *