Ako vzniká zlato?

Ako vzniká zlato?

Žiadne zlato sa nikdy nevytvorilo v Zemi a ani sa nikdy nemohlo vytvoriť v Zemi (okrem niekoľkých experimentov v urýchľovačoch