Zaujímavosti

Kontrolujete si správnosť výpočtu v ročnom vyúčtovaní?

Ročné vyúčtovanie je pre mnohých obyvateľov bytových domov každoročným strašiakom. Obzvlášť, ak im pravidelne vychádzajú nedoplatky a rovnaký výsledok

Kontrolujete si správnosť výpočtu v ročnom vyúčtovaní?

Ročné vyúčtovanie je pre mnohých obyvateľov bytových domov každoročným strašiakom. Obzvlášť, ak im pravidelne vychádzajú nedoplatky a rovnaký výsledok očakávajú vždy, keď príde obdobie doručovania týchto vyúčtovaní.

Ak je v ročnom vyúčtovaní chyba, je možné ho reklamovať

Celkovo vzaté je ročné vyúčtovanie nájomného pomerne zložitý dokument, ktorý často nie je jednoduché pochopiť v jeho úplnosti. Preto si aj veľa ľudí len pozrie výsledok ročného vyúčtovania a ak je na ňom spomínaný nedoplatok, zmieria sa s tým a zaplatia ho.

A nenapadlo vám niekedy prekontrolovať si, či je ročné vyúčtovanie vypočítané správne? Samozrejme, nestáva sa to často, ale šanca na chybu zo strany správcovskej spoločnosti tu je prítomná vždy.

Ročné vyúčtovanie je možné vždy do 30. júna reklamovať. Samozrejme, samotný fakt, že máte nedoplatok, nie je dôvod na reklamáciu. Musíte byť presvedčený o tom, že pri výpočte došlo k pochybeniam a k reklamácii doložiť doklady s ňou súvisiace.

Správcovská spoločnosť vám musí vedieť vysvetliť výpočty týkajúce sa ročného vyúčtovania

Ak by sme sa mali na to pozrieť zo strany správcovskej spoločnosti, jednou z jej povinností je podrobne, zrozumiteľne a v súlade s rozhodnutím vlastníkov zadefinovať spôsob rozpočítania nákladov. Možných spôsobov je viacero, pričom o tom, ktorý sa bude používať, rozhodujú vlastníci bytov a nebytových priestorov nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.

Zároveň by mala byť správcovská spoločnosť schopná pri prípadných nezrovnalostiach majiteľom vysvetliť, ako boli jednotlivé položky vypočítané. Ak to opakovane nerobí, je to jeden z dôvodov, prečo by ste spolu so susedmi mali pouvažovať nad zmenou správcu bytového domu. Veď ide o vaše peniaze, tak máte právo detailne vedieť, ako sú zálohové platby a prípadné nedoplatky počítané.

Zdroj obrázka:

Autor: fizkes / Stock.adobe.com

O Autorovi

admin

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *