Zaujímavosti

Sixtínska kaplnka bola financovaná vďaka dani z najstaršieho remesla, odhalili účtovné knihy

Boh vám za to zaplatí, takže obce profitovali z tohto obchodu, obohacovali sa vyberaním daní z verejných domov alebo

Sixtínska kaplnka bola financovaná vďaka dani z najstaršieho remesla, odhalili účtovné knihy

Boh vám za to zaplatí, takže obce profitovali z tohto obchodu, obohacovali sa vyberaním daní z verejných domov alebo pokutovaním dievčat. Pri prechádzaní kníh sa často zistilo, že s nájomným a rentou z bordelov sa zaobchádzalo rovnako ako s inými príjmami, dokonca aj v registroch opátstva.

V 13. storočí kanonisti tiež pripustili prípustnosť ziskov z prostitúcie, pokiaľ dievča pracovalo ako prostitútka z nevyhnutnosti a nie z neresti alebo potešenia.

Kanonisti boli stredovekí myslitelia, ktorí sa podieľali na vypracovaní kánonického práva a svojimi názormi a prístupmi ovplyvňovali vývoj ekonomického myslenia v čase, keď sa postupne začali vytvárať podmienky pre rozvoj trhového prostredia ekonomík a presadzoval sa stále rastúci význam trhov. Dominantnou osobnosťou tejto epochy bol Tomáš Akvinský, ktorého názory sú obsahovo plne reprezentatívne a z hľadiska ich vplyvu na ďalší vývoj nenahraditeľné, vysvetľuje web Masarykovej univerzity v sekcii Dejiny ekonomického myslenia, Učenie kánonistov a vývoj ekonomického myslenia.

Prenajímatelia, niekedy prominentní ľudia, nevedeli nič o aktivitách svojich nájomcov a nehanebne vyberali zisky. To bol prípad rodín Villeneuve a Baronnat v Lyone, biskupa z Langres a opáta zo Saint-Etienne v Dijone, hovorí Frédéric Mariez, autor francúzskej webovej stránky Le Mouvement Matricient.

Výnosnejšie ako dary od veriacich

Osvietenský francúzsky filozof, básnik a spisovateľ Voltaire uvádza, že ženevský biskup v skutočnosti spravoval všetky pohraničné územia v týchto krajinách. Dominique Dallayrac (pseudonym Charlesa Chartiera, spisovateľa, novinára, autora románov, psychosociologických esejí a dramatika 20. storočia) dokonca zašiel tak ďaleko, že tvrdil, že prostitúcia priniesla duchovenstvu viac bohatstva ako všetci ich veriaci dohromady. Tomáš Akvinský tiež rozpráva, že mnísi z Perpignanu zorganizovali zbierku na otvorenie nového bordelu, ktorého zásluhy chválili ako „sväté, zbožné a záslužné dielo“. V roku 1510 dal pápež Július II. postaviť bordel len pre kresťanov.

Sixtínska kaplnka financovaná z dane z prostitúcie

Na doplnenie vatikánskych financií a zaplatenie cechov pracujúcich na kaplnke, ktorá mala niesť jeho meno, mal pápež Sixtus IV. (1414-1484) skvelý nápad zdaniť všetky prostitútky a konkubináty v pápežských štátoch vrátane Ríma. Táto daň zarobila Vatikánu 30 000 dukátov ročne. Skutočné bohatstvo. Podľa štatistík z roku 1477 bolo v Ríme 6 300 oficiálne uznaných prostitútok a mnoho mládencov. Projekt začal v roku 1046 pápež Klement II. Suidger z Morslebenu a Hornburgu (1005-1048), nemeckého pôvodu, ktorý uložil všetkým rímskym prostitútkam povinnosť platiť daň Svätej stolici za každé stretnutie s novým klientom, podľa webovej stránky Le Mouvement Matricient.

Zdroje: matricien.wordpress.com, is.muni.cz, babelio.com, mujlife, Autor: Petra T., Titulný obrázok: Michelangelo Buonarotti: Prvý hriech a vyhnanie z raja – Sixtínska kaplnka. Zdroj: Webová galéria umenia: Informácie o obrázku umeleckého diela, voľné dielo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11421186.

O Autorovi

admin

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *