Zaujímavosti

Význam čísla 666 v Biblií pozná snáď každý, ale viete čo znamená číslo 20 alebo 11?

Číslo jedna je o jednote. Ako sa spomína v Jánovi 10:30, Boh a Ježiš sú jedno. Číslo tiež zdôrazňuje,

Význam čísla 666 v Biblií pozná snáď každý, ale viete čo znamená číslo 20 alebo 11?

Číslo jedna je o jednote. Ako sa spomína v Jánovi 10:30, Boh a Ježiš sú jedno. Číslo tiež zdôrazňuje, že existuje len jeden boh. „Lebo je jeden Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš“ – (1 Timoteovi 2:5).

Číslo tri symbolizuje silu, stabilitu a úplnosť. Číslo sa spája s tromi patriarchami judaizmu a tromi pútnickými slávnosťami. Je tiež spojená s Najsvätejšou Trojicou (otcom, synom a svätým duchom) a vzkriesením Ježiša Krista.

Číslo päť je počet milostí a Božieho učenia. Svätostánok obsahoval päť záclon, päť stĺpov atď. Kniha žalmov má päť častí, je tam päť kníh Božích zákonov (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium).

Číslo šesť sa používa na symbolizáciu ľudstva, ktoré bolo vytvorené šiesty deň. Práca sa vykonávala šesť dní v týždni a hebrejskí otroci slúžili šesť rokov. Číslo tiež symbolizuje všetko, čo je na ľudskom stave slabé, vrátane jeho hriešnej povahy.

Číslo osem symbolizuje znovuzrodenie a nové začiatky. Boh zachránil osem ľudí pred potopou a Ježiš Kristus sa zjavil osemkrát po svojom vzkriesení.

Číslo jedenásť symbolizuje chaos, neporiadok a úsudok. Genesis 11 spomína vzburu ľudí proti Bohu a to, ako postavili babylonskú vežu. Júdsky kráľ Jehojakim vládol 11 rokov.

Číslo dvadsať označuje ukončenie čakacej lehoty. Deti Izraela čakali na oslobodenie od Jabina, kráľa Kanaánu, 20 rokov. Šalamún daroval Hiramovi, týrskemu kráľovi, 20 miest v Galilei po dokončení Božieho domu v Jeruzaleme za sedem rokov a Šalamúnovho domu za 13 (spolu 20 rokov).

Číslo 21 úzko súvisí so zlobou a hriechom. V 2. liste Timoteovi sa apoštol Pavol zmieňuje o 21 hriechoch.

zdroj: Starsinsider, Titulný obrázok: Pixabay.com/Photomarp

O Autorovi

admin

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *