Zaujímavosti

Základy, ktoré potrebujete vedieť pri založené špedičnej spoločnosti

Nákladná preprava predstavuje veľmi rozsiahly a zložitý systém využívajúci hneď niekoľko druhov dopravných prostriedkov s rôznymi parametrami zahŕňajúcimi objem

Základy, ktoré potrebujete vedieť pri založené špedičnej spoločnosti

Nákladná preprava predstavuje veľmi rozsiahly a zložitý systém využívajúci hneď niekoľko druhov dopravných prostriedkov s rôznymi parametrami zahŕňajúcimi objem prepravovaného nákladu a rozmery prepravných kontajnerov, rýchlosť prepravy či maximálnu hmotnosť a kapacitu. Okrem obmedzení, ktoré sú dané práve parametrami dopravných prostriedkov, sa však na nákladnú prepravu vzťahujú ďalšie limity určené legislatívne. Tieto aspekty nákladnej prepravy sú dobre známe predovšetkým miestnym (regionálnym) prepravcom a riadia sa nimi. V prípade medzinárodnej prepravy sa tak celým systém ešte o niečo viac komplikuje a jej zabezpečením sa zaoberajú predovšetkým špedičné spoločnosti.

Čo je špedičná spoločnosť

Principiálne pracuje špedičná spoločnosť podobne ako spoločnosť prepravná s tým rozdielom, že nedisponuje vlastnými dopravnými prostriedkami, ktoré by mohla zákazníkom ponúknuť. Špedícia v podstate využíva prepravné spoločnosti pôsobiace v regiónoch, ktorými prechádza prepravná trasa. Týmto spôsobom dosahuje špedícia oveľa väčšiu flexibilitu vo výbere konkrétneho dopravného prostriedku, môže ich rôzne kombinovať, a pritom nebyť obmedzená vlastnými zdrojmi. Pridanou hodnotou pre zákazníka je potom kompletný balíček služieb vrátane administratívy prekladania tovaru, procesu preclenia apod. Práca špeditéra je pomerne náročná, pretože musí navrhnúť takú trasu medzinárodnej prepravy, ktorá bude rýchla, efektívna a zároveň minimálna s ohľadom na náklady, v konečnom dôsledku tak neustále optimalizuje trasu, aby bola pre zákazníka čo najvýhodnejšia.

Na čo sa pripraviť pri zakladaní špedičnej spoločnosti

Na rozdiel od prepravnej spoločnosti, u ktorej je pri zakladaní veľmi dôležité disponovať dostatočným kapitálom pre nákup vhodných prepravných prostriedkov, u špedičnej spoločnosti sú vždy najdôležitejšie znalosti, či už miestnych a regionálnych pomerov alebo logistiky a legislatívy. Hlavným predmetom podnikania špedičnej spoločnosti je vždy medzinárodná preprava, teda jej zabezpečenie na rôznych úrovniach. Medzinárodná preprava je v súčasnej dobe stále viac využívaná v súvislosti s neustále sa rozvíjajúcou globalizáciou, trhu, preto je dôležité mať čo najväčší záber. Pri zakladaní špedičnej spoločnosti by ste tak už mali mať premyslené, v akom rozsahu budete služby poskytovať (v priľahlých regiónoch, po celej Európe, mimo EÚ apod.).

Čo je treba pri zakladaní špedičnej spoločnosti urobiť

Zakladanie špedičnej spoločnosti sa riadi rovnakými pravidlami ako zakladanie akejkoľvek inej spoločnosti. Ak chcete logistickú činnosť realizovať iba na základe živnosti, ide o činnosť viazanú (teda vyžadujúcu odpovedajúce vzdelania alebo prax). Špeditérske spoločnosti majú však obvykle charakter malého alebo stredného podniku. Najmä ak sa chystáte poskytovať služby väčšieho rozsahu, je ideálne mať aspoň menší tím odborníkov orientovaných na konkrétne regióny, ktorí budú mať širšie znalosti najmä s ohľadom na legislatívu, colné podmienky a orientáciu medzi miestnymi dopravcami. Práve spolupráca so zahraničnými prepravcami je v tomto odvetví kľúčová a je dôležité vyhľadať a zmluvne zaviazať tých naozaj spoľahlivých. Sprievodná administratíva potom vyplýva z konkrétnych miestnych podmienok, ktoré je tiež potrebné dôsledne naštudovať.

Titulný obrázok: Pixabay.com/Mylene2401

O Autorovi

admin

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *